Papírgyűjtés lesz a SZKIRG Szánthó A. utcai intézményegységben

Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2018