FRISS!

Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
2008. 12. 25.

'... és (Mária) megszülte els?szülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.'(Lk 2,7). Több száz ember el?tt hirdette Katona Gyula lelkipásztor a karácsonyi evangéliumot december 25-én. Az úrvacsorával egybekötött istentiszteleten a gyülekezeti énekkar i...
2008. 12. 24.

A Karácsony igaz jelentésér?l beszélt Fülep Anett református lelkész a békési református templomban tartott hagyományos szentestei istentiszteleten, amelyek betlehemes-karácsonyi m?sort adott a Szegedi Kis István Református Gimnázium 4.a osztálya. Karácsonykor sokakat megfog a karácsonyfa díszítése,...
2008. 12. 22.

A Békési Református Gyülekezet szeretettel vár mindenkit karácsonyi alkalmaira! Szentestén, csütörtökön délután négykor lesz istentiszetelet a templomban, ünnep els? és második napján pedig negyed tízkor tartunk ugyanott istentiszteletet. 25-én az énekkar is szolgál. Mindkét ünnepnapon megterítjük a...
2008. 12. 22.

Ebben az évben negyedik alkalommal, immár 12 oldalon megjelent a Békési Harangszó, amelyet az egyház eljuttat minden olyan tagjának, akik részt vállalnak a közös anyagi terhek hordozásában. A lap internetes változata elérhet? honlapunk mellett a www.bekesmatrix.hu internetes portálon is. A több mint...
2008. 12. 20.

A napokban láott napvilágot Cs.Kiss Andor nyugalmazott református lelkipásztor, a békési gyülekezet korábbi lelkészének önéletrajzi jelleg? könyve, amely hasznos karácsonyi ajándék lehet mindenkinek, aki egy tartalmas életút egyfajta összegzésére kíváncsi. A Református Egyház Kálvin Kiadója gondozás...
Karácsonyi Hangverseny
2008. 12. 17. | képgaléria

Karácsonyi Hangverseny 2008...
2008. 12. 15.

Az elmúlt id?szakban két alkalommal ülésezett a presbitérium: augusztus 24-én és november 23-án. Ezen a helyen a legutóbbi ülésr?l kívánok beszámolni. Presbitériumi hírek Az elmúlt id?szakban két alkalommal ülésezett a presbitérium: augusztus 24-én és november 23-án. Ezen a helyen a legutóbbi ülésr...
2008. 12. 15.

Mucsi András presbiter ünnepváró gondolataiLábam el?tt mécses a Te igéd. Mert megjelent Isten üdvözít? kegyelme minden emberek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünke...
2008. 12. 15.

Részletesen, az év végéig felsorolva: A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA 5630 BÉKÉS Széchenyi tér 21. ? Telefon/Fax: (66) 411-357? E-mail: brefegyh@t-online.hu 275/2008. sz. ?Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ? dics?ségét, mint az Atya egyszülöttjének dics?sé...
2008. 12. 15.

Még tart az adakozás2008. november 15. ünnepi nap volt a békési reformátusok, de mondhatjuk, hogy az egész város életében: helyére került a két új harang, amelyek az 1944-ben hadi célokra elszállítottakat hivatottak pótolni. Az egyiket a nemrég elhunyt Szilágyi Erzsébet, a másikat a gyülekezet öntet...
2008. 12. 15.

A harangozás új rendje az alábbiak szerint: A presbitérium döntött az új harangozási rendr?l, tekintve, hogy immár négy harangunk van. Harangozás: Vasárnap és ünnepnapokon: fél kilenckor a 3. harang, 9,00-9,15 között 4 harang egyszerre. Délben a 4. számú (Szilágyi Erzsébet-féle) harang egyedül. ...
2008. 12. 15.

Részletes beszámoló a költségekr?l, adományról. A harangöntés költségei egyébként az alábbiak szerint alakultak: Kis harang öntése, melynek súlya 2 mázsa 50 kg: 1.500.000 Ft Nagy harang öntése, melynek súlya 17 mázsa 30 kg: 8.500.000 Ft Szerelési, villamosítási költségek: ...
2008. 12. 15.

Október 26- án gyülekezetünkbe látogatott Gonda László a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusa, aki a misszió fontosságáról beszélt. Az istentisztelet az ApCsel 10, 34- 43 textus alapján zajlott. Gonda László Békésen Október 26- án gyülekezetünkbe látogatott Gonda László a Debreceni...
2008. 12. 15.

Értékes könyvritkaságokat láthattunkBibliakiállítás Békésen Értékes könyvritkaságokat láthattunk Egy hónapon keresztül volt látogatható a galériában az a kiállítás, amelyet a békési keresztyén közösségek rendeztek a Biblia Éve alkalmából. A kiállítást megtekint?k valódi ritkaságokkal találkozhatta...
2008. 12. 15.

Összefogás a katolikusoktól az adventistákig Október 14. és november 11. között mintegy tíz el?adáson vehettek részt azok, akik kedd és szombat esténként ellátogattak a békési Galériába. Az el?adások valódi ökumenikus szervezésben zajlottak, hiszen a katolikus, református, baptista, pünkösdi gyüleke...
Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2018