FRISS!

Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
X. Karacs Bál
2009. 03. 01. | képgaléria

X. Karacs Bál...
Karácsonyi Hangverseny
2009. 03. 01. | képgaléria

Karácsonyi Hangverseny a Református templomban....
2009. 02. 27.

Február 25-én választotta meg elnökségét a Magyarországi Református Egyház Zsinata. Az egyházi parlament tagjainak többsége úgy döntött, hogy további ciklusra Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspököt bízzák meg a lelkészi teend?k ellátásával. Mint ismeretes, a református egyházban a kett?s elnökség elve...
2009. 02. 22.

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja a barátaiért” – hangzott február 22-én a vasárnapi evangélium a református templomban. Katona Gyula igehirdetésében kifejtette: Jézus Krisztus közösséget vállalt a lenézettekkel, így nekünk is meg kell ezt tenni. Az istentisztelet vendé...
2009. 02. 21.

Február 20-án végre megkapták a zöld gombok a 12.évfolyamok tanulói a Szegedi Kis István Református Gimnázium gombavató ünnepélyén. A zöld szín a termékenység, a természet, a megújulás színe, de a középiskolások életében többletjelentése is van: a diák finishben van, hamarosan megkezd?dik az érettsé...
2009. 02. 21.

Február 25-én emlékezik Magyarország a kommunizmus áldozatainak emléknapjára. Nekünk, reformátusoknak is sötét éveket hozott a diktatúra: vagyonunk nagy részét elvették, iskoláinkat államosították, az egyház élére kommunista társutasokat ültettek, ezreket meghurcoltak, bebörtönöztek egyháztagjaink k...
2009. 02. 13.

A Kálvin emlékévek megünneplésére szólít fel a Magyarországi Református Egyház Kálvin Bizottsága. Mint ismeretes, 2009. és 2014. is Kálvin János születéséhez és halálához köt?d? évforduló. Dr.Márkus Mihály, a Kálvin Bizottság elnöke, valamint Bölcskei Gusztáv körlevélben fordultak a református gyüle...
2009. 02. 08.

Július 10-én lesz 500 éves, hogy megszületett Kálvin János, a nagy francia reformátor. Honlapunkon is megemlékezünk err?l a jeles eseményr?l. A Kálvin életét, munkásságát és hatását bemutató sorozat egy részei csatolt formátumban folyamatosan letölthet?k lesznek. I. Kálvin János születése és ifjúság...
2009. 02. 08.

Elkészült a Békési Református Egyházközség Missziói Munkaterve a 2009.évre, amelyet letölthet? formátumban honlapunkon is közzéteszünk. A Missziói Munkaterv többnyire minden évben ugyanazokkal a panel elemekkel dolgozik, amelyen nem kell csodálkoznunk, hiszen az egyház feladatai nagyrészt minden évb...
2009. 02. 08.

A Szegedi Kis István Református Gimnázium végz?s évfolyama osztályainak gombavató ünnepsége február 20-án pénteken lesz a Békési Kulturális Központ nagytermében. A 18 órakor kezd?d? eseményre csak meghívóval lehet belépni. az eseményr?l részletes tudósítást közöl honlapunk és a Békési Harangszó is. ...
2009. 01. 28.

2009. január 27-én tartotta évkezd? ülését a Békési Református Egyházközség presbitériuma. A presbiterek el?ször lelkészi jelentést hallgattak meg az elmúlt id?szak eseményeir?l.Elfogadta a presbitérium a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola 2008. évi pótköltségvetését, zárszá...
2009. 01. 25.

Bizonyságtételekkel, eredményhirdetéssel, D.Nagy József igehirdetésével január 25-én véget ért az ökumenikus imahét városunkban is. D.Nagy József: „A gyümölcs minket min?sít!” Az utolsó este mottója "a keresztyén reménység a megosztott világban" volt. A pünkösdi gyülekezet lelkésze arra hívta fel ...
2009. 01. 25.

Március 28-30 között a békési reformátusok vendége lesz Heged?s Lóránt, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke, sokoldalú, hazafias beállítottságú teológus. A Békési Református Egyházközség Missziói Bizottsága január 25-i ülésén elhangzott: a gyülekezet 2009.évi tervei között ...
2009. 01. 25.

Január 25-én ült össze a Békési Református Egyházközség Missziói Bizottsága, amely elfogadta az egyház missziói munkatervét a 2009. évre. Az ezévi tervek között szerepel az istentiszteleti élet továbbfejlesztése, több hitmélyít? alkalom, több, a Kálvin évvel kapcsolatos program megszervezése, valam...
2009. 01. 24.

Az ökumenikus imahét szombat esti összejövetelén a református gyülekezeti házban Merényi Zoltán baptista lelkipásztor a világ vallási megosztottságáról, és azon belül az iszlám egyre nagyobb kihívásáról beszélt. Merényi Zoltán elmondta: a mai nap imatémája a világ vallási sokszín?sége, megosztottság...
Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2018