Alkalmaink

 

vasárnap 9:15 órakor istentisztelet a templomban

vasárnap 17 órakor (téli időszámítás) és 18 órakor (nyári időszámítás) istentisztelet a gyülekezeti teremben
pénteken 17 órakor (téli időszámítás) és 18 órakor (nyári időszámítás) bibliaóra a gyülekezeti teremben
hétfőtől péntekig negyed kilenc órai kezdettel reggeli istentisztelet a gyülekezeti teremben, hétfőnként iskolai időszakban a templomban diákjaink részvételével
minden hónap első csütörtökjén 17 órakor (téli időszámítás) és 18 órakor (nyári időszámítás) presbiteri bibliaóra
minden nemzeti ünnepen negyed tízkor istentisztelet a templomban

Vidéken: kéthetente istentiszteletek a vidéki szórványokban 

Tarhoson havonta, minden hónap 4. vasárnapján 16 órakor az idősek napközijében
Bélmegyer: minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14:30 órakor a gyülekezeti házban
Murony: minden hónap 1. és 3. vasárnapján 9 órakor az általános iskolában (úrvacsorai alkalmakon fél kilenckor)
Kamut: minden hónap 1. és 3. vasárnapján 10 órakor a gyülekezeti házban

Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2024