Esperes

 

Katona Gyula református lelkipásztor életútja. 1956. június 6-án született Gyulán Katona Gyula református lelkipásztor és Borbély Magdolna banki tisztviselő elsőszülött gyermekeként. Testvére László 2 évvel volt fiatalabb nála, akivel mindig nagyon szoros kapcsolatban volt, 1990-ben bekövetkezett tragikus haláláig.

Gyermek és ifjúkorát meghatározta a gyulai lelkészlakás meghitt környezete, a tündérkerthez hasonlító sziklakert, a különféle játékhoz vagy éppen alkotó munkához teret adó tágas udvar, vagy éppen a hátsó kertben folydogáló Holt-Körös, ahol nyáron a vízi világ rejtelmeivel lehetett megismerkedni, télen pedig a mindennapos korcsolyázás jelentett felejthetetlen élményt.

Az általános iskola után a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában folytatta tanulmányait, ahol élete meghatározó eseményeit élhette át. Kiváló diákként a természettudományok területén országos dobogós helyeket ért el, ám engedve a belső elhívásnak, a Teológián folytatta tanulmányait, ahol kitűnő eredménnyel végzett.

Segédlelkészként Nyíregyházán szolgált, majd édesapja 1980-ban bekövetkezett halála után helyére, Gyulaváriba került, ahol 5 éven át szolgált. Ezt követően két évig Tiszaföldváron és a Tiszazug gyülekezeteiben végezte a rábízottakat, volt időszak, amikor 13 gyülekezetet gondozott. Ekkor hívták meg Túrkevére a nyugdíjazás miatt megüresedett lelkészi állásra, ahol már feleségével, Nagy Andreával kezdte meg a gyülekezeti munkát.

Közös munkájuk gyümölcseként alapították meg a rendszerváltást követően a Kaszap Nagy István Református Általános Iskolát, amelyik azóta óvodával bővülve a város egyik legjelentősebb intézményévé nőtte ki magát. 1994-ben, éppen 20 éve hívta meg lelkipásztorának a Békési Gyülekezet, ahol a két éve megalakult Gimnázium és az akkor induló Általános Iskola komoly kihívást jelentett a lelkipásztor-házaspár számára. Felesége főállású vallástanárként és beosztott lelkészként végezte a szolgálatot, segítve szakmailag is a fenntartói munkát.

2002-ben mindketten megszerezték a vallástanári diplomát, így pedagógiai végzettségükkel még hatékonyabban szervezhették, irányíthatták a református oktatás ügyet. Mint lelkipásztor, mindig nagy hangsúlyt helyezett a gyülekezetépítésre. Számos kezdeményezés fémjelzi ezt, mint a Békési Harangszó gyülekezeti újság létrehívása, a Protestáns esték sorozat, a Magvetés Református Konferencia, a Református Bál, a különböző rétegalkalmak megszervezése, a cserkészmozgalom támogatása, a gyülekezet internetes honlapja, a beteg és családlátogatások megszervezése.

Az elmúlt években szervező és irányító munkájának köszönhetően kívül-belül megújult a Református Templom és környezete, 2 új harangot öntettek, gyülekezeti házat vásároltak a Kamuti szórvány gyülekezetben, s új templom épülhetett Bélmegyeren. Nagy veszteség volt 2010-ben felesége hirtelen halála, ami pótolhatatlan űrt jelent azóta is életében, hiszen benne nem csak a hitvestársat, hanem a közvetlen munkatársat is elveszítette. 3 leánygyermek édesapjaként és 3 leányunoka nagyapjaként a családi élet fontos helyet tölt be életében, jóllehet szerteágazó szolgálatai sokszor megnehezítik a velük való foglalkozást. Ez különösen is igaz azóta, hogy 2 és fél éve a Békési Református Egyházmegye esperesének megválasztották, ami további kihívásokat és számos elfoglaltságot hozott életébe.

Élete vezérigéje, amit első szolgálati naplójába is beírt: "Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat, mint szolgáitokat Jézusért." (2Kor 4,5.)

Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2023