FRISS!

Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
Ülésezett a református presbitérium
2010. 01. 30.

A 2009.évi pótköltségvetés, zárszámadás, 2010.évi költségvetés, valamint a 2010.évi missziói munkaterv szerepelt a református gyülekezet presbitériuma napirendjén január 26-án, kedden. A presbiterek foglalkoztak a református tanintézmény leend? els? osztályaival is. Az építési ügyek között szerepe...
Összefoglaló az imahétr?l
2010. 01. 30.

A református, katolikus, baptista és pünkösdi gyülekezetek ebben az évben is együtt imádkoztak egy héten keresztül a városért, a világért, a keresztyének egységéért. Az ökumenikus (felekezetközi) imahét január 18-14 között négy helyszínek zajlott. Az ökumenikus mozgalom száz évvel ezel?tt Skóciában ...
Véget ért az imahét
2010. 01. 30.

Makovei Róbert szolgálatával január 24-én ökumenikus istentisztelettel véget ért az imahét. Makovei Róbert a szeretet és önfeláldozás példájaként egy protestáns lelkészt említett, aki felkereste az egyik indián törzset. A törzsf?nök fiát egy fehér katona l?tte le, erre a törzs bosszút esküdött. Az e...
Szombat: Helyreállított életek
2010. 01. 30.

Január 23-án szombaton este ismét a református gyülekezeti terem volt az ökumenikus imahét házigazdája. Itt Merényi Zoltán hirdette Isten Igéjét. Merényi Zoltán baptista lelkész az ismert emmausi történet alapján kiemelte a tanúskodás fontosságát. Utalt a Quo vadis? cím? regényre és filmre, amelyben...
Péntek este: katolikus templom
2010. 01. 23.

Katona Gyula az Ézs 55,6-11 és a Lk 24,32 alapján a Szentíráshoz való h?ség fogalma köré szervezte a gondolatait. Az ?si ézsaiási prófécia alapján elmondta: mióta ember él a földön, gondolkodik, de le kell aratnia mind a gondolatai, mint az azokból fakadó cselekedetek eredményét is. A mi feladatun...
Csütörtök: református gyülekezeti terem
2010. 01. 23.

Az ökumenikus imahét csütörtöki 'fordulójára' a református gyülekezet termében került sor. Nagy József római katolikus plébános hirdette Isten Igéjét. Nagy József katolikus esperes ismertette a Második Vatikáni Zsinatnak az egyház lényegér?l szóló tanítását, amelynek lényege, hogy Isten el?ször egy ...
Szerdai este az imahéten
2010. 01. 23.

Az imahét szerdai napján ismét a baptista imaházba mentünk, hogy meghallgassuk Isten üzenetét. D.Nagy József, a pünkösdi gyülekezet lelkipásztora arról beszélt, hogy az Úr arcát kereshetjük még most is. Az est mottója „Tanúságtétel a nekünk adott hit ünneplésével” volt. a lelkipásztor úgy fogalmaz...
Az ökumenikus imahét keddi estéje
2010. 01. 19.

Kedden este a református gyülekezet vezet? lelkésze szolgált a baptista imaházban a Lk 24,13-19 igeszakasz alapján. A ma esti téma „tanúságtétel tudatosság által” volt, és Katona Gyula arra kereste a választ, hogy miként lehet helytállni a szolgálatban. Arról az Úrról teszünk bizonyságot, aki feltám...
hétf? este az imahéten
2010. 01. 18.

Az ökumenikus imahét els? közös imaestje a pünkösdi közösség Drága utcai imaházában volt január 18-án hétf?n. Isten Igéjét Zámbó Zoltán adventista lelkipásztor hirdette Lk 24,17 alapján. A történetben arról van szó, hogy a két tanítvány megy a Jeruzsálemt?l kb. 12 km távolságban lev? Emmausba, majd ...
Megkezd?dött az ökumenikus imahét
2010. 01. 17.

Vasárnap minden gyülekezet a saját istentiszteletén kezdte meg az ökumenikus imahetet. A vasárnap esti istentiszteleten a református gyülekezeti teremben Katona Gyula a tanúskodásról és a feltámadásról beszélt. Katona Gyula református lelkész a Lk 24,5.36-49 alapján arról beszélt, hogy miként tudunk...
Presbiteri gy?lés lesz január 26-án
2010. 01. 17.

Január 26-án kedden 16 órai kezdettel lesz a református presbitérium következ? ülése a gyülekezeti teremben. A gy?lés minden gyülekezeti tag számára nyilvános. A gy?lés napirendje: 1. Lelkészi jelentés 2. Az intézmény 2009.évi pótköltségvetése 3. A gyülekezet 2009.évi pótköltségvetése 4. Az intézmé...
Megjelent Mucsi András könyve
2010. 01. 16.

Történelmi áttekintés címen jelent meg a Családért Alapítvány kiadásában Mucsi András presbiter könyve, amely megvásárolható a református egyház iratterjesztésében 980,- Ft-os áron. Ajánlás: Történelmi témájú könyvem két csoportot céloz meg: akik érettségizni szeretnének, valamint akik már tettek ér...
Ima Haiti lakóiért
2010. 01. 16.

Mint ismert, hatalmas természeti katasztrófa pusztította el héten Haitit, a karibi szigetországot. Kérünk minden testvérünket, imádkozzanak a földönfutóvá lett, gyászoló emberekért, valamint a nekik segítséget nyújtókért. Ima Haitiért IMA HAITIÉRT Együttérz? Istenünk,kérünk, tekints le most Haiti...
Január 17-24: ökumenikus imahét
2010. 01. 16.

Ismét megtartjuk Békésen is az ökumenikus imahetet, amelynek mottója: Ti vagytok tanúi ezeknek! (Lk 24,48). A minden este megtartott istentiszteleteken a református, katolikus, baptista és pünkösdi gyülekezetek vesznek részt. Január 18. és 25. között tartják a nemzetközi imahetet a keresztények egys...
Ülésezett a missziói bizottság
2010. 01. 10.

Január 10-én ült össze a református gyülekezet missziói bizottsága, amely az egyházközség 2010-es feladatairól tanácskozott. A bizottság els?dleges feladata a gyülekezet 2010-es missziói munkatervének elfogadása. A tavalyi év tapasztalatait elemezve készültek el az új esztend? tervei, de erre még a ...
Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2022