FRISS!

Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
Bizottsági és presbiteri ülések jönnek
2010. 01. 09.

Januárban össze szoktak ülni a gyülekezet presbitériumának bizottságai, valamint a presbitérium, hogy döntsenek a gyülekezeti élet alapvet? kérdéseir?l. A gyülekezet iskolaügyi, számviteli, misszió bizottságai az elkövetkez? két hetekben ülnek össze, és tárgyalják meg az ügyrendjükbe tartozó kérdése...
Közeleg az imahét
2010. 01. 09.

Január 17-24. között lesz az ökumenikus imahét városunkban, országunkban, valamint az egész világban. A nyolc napból álló alkalmak jó lehet?séget biztosítanak a testvéri felekezetközi kapcsolatok ápolására. Az imahetet rendszeresen a református, katolikus, baptista és pünkösdi gyülekezetek rendezik ...
Újévi jegyzet Fekete Zsuzsa tollából
2010. 01. 03.

Azt hiszem, minden református és nem református testvérünknek érdemes megismerni Fekete Zsuzsa református publicista jegyzetét, amelynek címe: Nem pokol, nem mennyország, Magyarország! - szilveszteri jegyzet. Zölden villogott az óra kijelz?je, 7 óra 40 percet mutatott. Hirtelen megdobbant a szíve: e...
2010. 01. 01.

Fehér Sándorné lelkipásztor hirdette Isten Igéjét a református templomban az újévi istentiszteleten. Az örömüzenet tolmácsolása Pál Filippiekhez írott levele 1.fejezet 6.verse alapján történt: 'Meg vagyok gy?z?dve arról, hogy aki e jó dolgot elkezdte bennetek, elvégzi a Krisztus Jézus visszajövetelé...
Gondolatok az év vezérigéje elé
2010. 01. 01.

Jézus Krisztus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” (Jn 14,1) Margot Käßmann német evangélikus püspök gondolatai. Egy szó fellendül?ben van - a 2009-2010-es év fordulóján is: válság. Pénzügyi válság, médiaválság, gazdasági válság, értelmi válság, ér...
2009.évi statisztikánk
2010. 01. 01.

Az alábbiakban közzétesszük a Békési Református Egyházközség 2009.évi statisztikáját, amelyben áttekinthetjük a népmozgalmi adatokat, és a pénzügyi bevételeinket. Míg az el?z? évben 105 f?t kereszteltünk meg, addig ebben az évben a keresztelések aránya 'mindössze' 69 volt, amelyb?l 15 volt a feln?tt...
Elvittük a karácsonyt a menekülttáborba
2009. 12. 27.

Felekezetek közötti összefogás eredményeként karácsony másnapján egy nyolcf?s, jelent?s részben békési küldöttség látogatott el a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Békéscsabai Befogadó Állomására, hogy a karácsony üzenetét, emellett a mindennapi életüket segít? ajándékokat, és Szentírást vigye...
Év végi alkalmaink
2009. 12. 27.

Az elkövetkez? napokban is lesznek istentiszteletek gyülekezetünkben, és minden kedves olvasónkat várjuk ezekre! Hétf?t?l csütörtökig a szokott rend szerint reggel negyed kilenc órai kezdettel áhítatok lesznek a gyülekezeti teremben, csütörtökön pedig öt órai kezdettel óévbúcsúztató istentiszteletet...
Karácsonyi hangverseny
2009. 12. 26. | videogaléria

Karácsonyi hangverseny...
Nincs új üzenet 2000 éve
2009. 12. 25.

Népes hallgatóság el?tt Katona Gyula hirdette a karácsonyi evangéliumot. Mind mondta, az egyház üzenete kétezer éve változatlan. Az igehirdetés alapigéje a Lk 2,1-20, azaz a karácsonyi történet volt.Karácsonykor a menny és a föld összeért, ezt a mennyei követ jelentette be a pásztoroknak, akik csodá...
Fehérné: János 3,16
2009. 12. 25.

Telt házas istentisztelettel ünnepelték a reformátusok december 24-én Jézus Krisztus születésnapját a templomban. Az evangéliumot ez alkalommal Fehér Sándorné Marika hirdette. Az igehirdetés alapigéje János evangéliuma 3.fejezet 16.verse volt, amelyet minden gyakorló keresztyén ismer: 'Mert úgy szer...
Krisztusban helyreállhat a világlátásunk
2009. 12. 24.

Isten Krisztusban megjelent dics?sége helyreállítja a világlátásunkat. A Lukács evangéliuma karácsonyi történetében két jól elkülöníthet? szakasz található: Augustus császár rendelete és a pásztorok története.Ennek alapján is, de egyébként is hajlamosak vagyunk rá, hogy a karácsonyi történetben (is)...
Szentesti istentisztelet négykor
2009. 12. 23.

Az alábbiakban közreadjuk a békési reformátusok ünnepi istentiszteleteinek listáját, és egyúttal áldott ünnepeket kívánunk minden testvérünknek! A ünnepi istentiszteletekr?l rendszeresen beszámolunk honlapunkon. Ünnepi alkalmaink: BÉKÉSEN: Úrvacsorai el?készít? b?nbánati alkalmak - december 21-23-i...
2009-es körlevél
2009. 12. 22.

Ismét körlevélben számol be a református gyülekezet elnöksége a gyülekezet minden tagjának a 2009.év eseményeir?l.„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet… Üdvözít? született ma nektek, aki az Úr Krisztus” (Lukács ev. 2,10-11.) K E D V E S A T Y Á N K F I A ! 2009 Adventjé...
Telt házas hangverseny
2009. 12. 22.

December 16-án volt templomunkban a hagyományos karácsonyi hangverseny, amelyen a résztvev?k és érdekl?d?k ismét megtöltötték a templomot. Közrem?ködtek: Alapfokú M?vészeti Iskola tanárai és diákjai Baptista Gyülekezet Énekkara Vezényel: Kunné Papp Em?ke és Erdei István Baptista Gyülekezet Tini-K...
Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2022