FRISS!

Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
Egyházunk vezet?inek körlevele
2009. 04. 12.

Ebben az évben is körlevélben fordult egyházunk elnök-püspöke, dr.Bölcskei Gusztáv, valamint dr.Huszár Pál f?gondnok a gyülekezetekhez, amelynek fókuszában ezúttal az egységesül? református egyház áll. Húsvéti körlevél 2009.04.09., 12:08 'Aznap, amikor beesteledett, a hét els? napján, ott ahol össz...
Az ?segyház és Húsvét
2009. 04. 11.

A zsidó kegyesség mind a mai napig három nagy ünnepet tart számon: a páskát, a hetek ünnepét és a sátoros ünnepet. A páska az egyiptomi szolgaságból való szabadulás szimbóluma és ünnepe, ez március-áprilisban van. A hetek ünnepe a Sinai hegyén kötött szövetségre emlékeztet, míg a sátoros ünnep alkal...
Fénylik titka keresztfának
2009. 04. 09.

A keresztyén hit központi gondolata, szíve Jézus Krisztus halála és feltámadása. A Nagypéntek szomorú eseményeivel nincs vége a történetnek - Istennek legyen hála. Az alábbiakban Békefy Lajos református lelkész gondolatait közöljük. A kereszt a legrégibb keresztyén jelképek közül való. Egyetemes je...
SDG konferencia Pápán
2009. 04. 05.

Április 5-én országos SDG konferencia van Pápán. Az SDG (Soli Deo Gloria, azaz Egyedül Istené a Dics?ség) egy református középiskolai diákszervezet.A református gimnazisták egyesülete minden évben megtartja konferenciáját, amelynek idén Pápa ad otthont. Fontos megemlíteni, hogy az utóbbi három évben...
Virágvasárnap Máté evangéliuma alapján
2009. 04. 04.

Mi is történt ezen a napon! Olvassa el az evangéliumokban! Honlapunk Máté evangéliuma beszámolóját idézi. Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: ...
Mit üzen virágvasárnap?
2009. 04. 04.

Ebben az évben április 5-re esik virágvasárnap (Palmarum) ünnepe, amely a nagyheti események bevezetésének is tekinthet?. 'Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának os felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ?benne.' (Jn. 3,14-15)Virágvasárnapon arra emlékez...
Bölcskei püspök látogatása
Megújult a Békési Református közösség temploma, ebből az alkalomból látogatott el hozzánk Bölcskei püspök, aki hálaadó istentiszteletet tartott, ...
Református gimnázium  - Ballagás
Református gimnázium - Ballagás...
Országos els?k a békési SDG-sek!
2009. 03. 30.

Ebben az évben Békésen került megrendezésre a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom országos bibliaismereti versenye. Március 20-21.-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium adott otthont eme izgalmas eseménynek.Pénteken érkeztek meg a versenyz?k. A békési SDG tagjai nagy-nagy szeretettel vár...
Cserkészélet Békésen
2009. 03. 30.

Sok embernek a cserkészet szóról az amerikai filmek sütiosztó gyerekei jutnak eszébe. Ma a cserkészet szinte a legnagyobb ifjúsági szervezet, több millió tagja van szerte a világon. A mozgalom alapítója gróf Baden-Powell, akit a cserkészek csak Bi-Pi-nek hívnak. A század elején fogalmazódott meg ben...
Egy hétvége Heged?s Lóránttal
2009. 03. 29.

Március 28-30 között a békési református gyülekezet vendége volt dr.Heged?s Lóránt református lelkipásztor, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke, aki el?adásokat tartott a gyülekezetben, valamint két alkalommal is hirdette Isten igéjét a gyülekezet tagjainak és a tanulóifjúság...
El?adás az erkölcsös nevelésr?l
2009. 03. 29.

Április 3-án dr.Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt országgy?lési képvisel?je tart el?adást a Szegedi Kis István Református Általános Iskola „szül?k iskolája” cím? programsorozatának következ? részében. A 17 órakor kezd?d? el?adás a Békési KÉSZ pályázatának keretében valósul meg és a válas...
Három els? osztályt iskolázott be a református iskola
2009. 03. 29.

Rendkívüli presbitériumi ülést tartott a református gyülekezet presbitériuma. A március 29-i tanácskozáson szóba került az iskola alapító okiratának módosítása, a ravatalozó felújítása, valamint a templomi toronyóra felújítása. A presbiterek módosították a Szegedi Kis István Református Gimnázium é...
Győzött a békési csapat a bibliaismereti versenyen!
2009. 03. 24.

Ismét eredményesen szerepelt református gimnázium csapata a Békésen megrendezett bibliaismereti versenyen. A csapat tagjai Pántya Tamara, Pap Réka és Varga Dóra voltak. A Soli Deo Gloria református diákszervezet ebben az évben is megrendezte országos bibliaismereti versenyét, amelynek helyszíne a bé...
Református Gimnázium - Gombavató
Református Gimnázium Gombavató ünnepsége a Kulturális Központban....
Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2022