Portrék

Megjelenítés: lista / táblázat
Listázás:
Rendezés:
Albert Schweitzer
Az igen hosszú idejű polihisztor 1875-ben született az elzászi Kaysersbergben, mint egy református lelkész fia. Ő maga is református teológiát és filozófiát tanult Straßburgban, ezzel párhuzamosan orgonáln...
Alexandriai Szent Athanáz (298-373)
298 körül született Egyiptomban. Alacsony és sötét bőrű volt, amiért ellenfelei „fekete törpének” csúfolták. Kiválóan ismerte a görög nyelvet és a Bibliát. Fiatal korában az eg...
Apafi Mihály
1632-ben született a mai Erzsébetvárosban nemesi családban. 1650-ben került II. Rákóczi György udvarába. A fejedelem katonájaként részt vett a moldvai, havasalföldi és lengyelországi hadjáratban, ...
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1230)
II. András király és Merániai Gertrúd leánya volt, Sárospatakon született, Budán keresztelték meg, nagy pompa mellett. A kor szokásainak megfelelően 4 évesen eljegyezték I. Hermann thüringiai őrgróf ...
Árpád-házi Szent Margit (1242-1270)
IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő leány volt, Dalmáciában született, ahova szülei a vesztett muhi csata után menekültek. Szülei – kétségbeesésükben - felaj&aac...
Bethlen Gábor (1580-1629)
Az Erdélyi Fejedelemség legjelentősebb uralkodója volt, regnálásának évei alatt élte Erdély az aranykorát. Buzgó református, puritán szemléletű politikus volt. Marosillyén látta meg a napv...
Bocskai István
Bocskai István református vallású, de kezdetben a Habsburgokhoz hű Bihar megyei nemes volt. A Bihar megyei Kismarján volt a család birtoka. Mind Bocskai György, az apa, mind Sulyok Krisztina az anya, a Habsburgok híve volt, de amikor Gyula a t&ou...
Charles Darwin
1809-ben született az angliai Shrewsburyban polgári anglikán családban. Apja orvos volt. Édesanyja korán elhunyt. A helyi iskolában kezdte el tanulmányait, már ekkor érdekelte a természet. Apja Edinburghben küldte orvost...
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)
1834-ben született az angliai Kelvedonban (Essex megye). Szülei egy szabadegyház tagjai voltak, így keresztyén hitben nőtt fel. Mindössze 15 éves volt, amikor Colchester egyik metodista gyülekezetében indíttatást kapott arra, hogy ...
Comenius (Jan Amos Komensky), (1592-1670)
A Morva Testvérek nevű szabadegyház utolsó püspöke a Dél-Morvaországban látta meg a napvilágot 1592-ben. Akkoriban a huszita gyökerű protestáns közösség még királyi védelem alatt állt....
Dávid Ferenc (1510-1579)
A hagyomány szerint 1510-ben született, de ez bizonytalan. Családja Kolozsvárott iparos mesterséget űzött, német anyanyelvűek voltak. Iskoláit szülővárosában, Gyulafehérváron, Wittenbergben és Frankfurtban v&...
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
A tragikusan rövid életű Bonhoeffer 1906-ban Breslauban látta meg a napvilágot nagypolgári családban. Apja nem volt vallásos, de az anyja igen, ennek ellenére ritkán mentek istentiszteletre. Miután átköltöztek Berli...
Dr. Kiss Ferenc (1862-1948)
Az intézményes református diakónia atyja Kenderesen született, több helyen végezte alap- és középfokú tanulmányait, majd Debrecenben tanult teológiát. Földesen, Püspökladányban és...
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
A német filozófus hívő lutheránus lelkész fiaként látta meg a napvilágot Röckenben. Miután korán árvaságra jutott, a család női tagjai nevelték. 1864-ben beiratkozott a bonni egyetemre, ahol teol&o...
Gyökössy Endre (1913-1997)
Budapest-Rákospalotán született, iskoláit Újpesten végezte. A budapesti református teológiai elvégzése után 1939-ben a Kálvin téri gyülekezetben kezdte meg szolgálatát. Bölcsészeti...
Készítette: IP & Petya Team
Református Esperesi és Gondnoki Hivatal © 2023